English
Rényi András
(1953. Budapest)
művészettörténész, esztéta
1977-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, azóta is folyamatosan ott tanít. Jelenleg habilitált egyetemi docensként tanszékvezető, az ELTE Művészettörténeti Intézetének igazgatója, az esztétikai, filozófiai és médiatudományi, illetve a művészettörténeti doktoriskola tagja. Számos hazai és nemzetközi szaklapban publikált tanulmányokat, illetve kongresszusokon, konferenciákon tartott előadásokat. Kutatási területei: az újkori naturalizmus genealógiája és a művészet modernizálódása, a művészettörténet tudománytörténete, a műértelmezés elméleti és módszertani problémái, posztmodernitás, illetve kortárs magyar művészet. Az újabb és mai magyar művészet köréből terjedelmes esszéket és tanulmányokat írt többek között Jovánovics György, El Kazovszkij, Kondor Béla, Bódy Gábor és Varga Imre műveiről. 2006-ban a budapesti Szépművészeti Múzeumban Re:mbrandt – kortárs művészek válaszolnak címmel rendezett kiállítást.

Tanulmányok, ösztöndíjak
ELTE Bölcsészettudományi Kar, művészettörténész és esztétikai előadó, 1972–1977
Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Kunstgeschiedenis, grant fellow, 1985
London, Warburg and Courtauld Institute, 1985
Berlin, Universität der Künste, 1990
USIA, grant fellow, 1994

Munkahelyek és beosztások
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Művészettörténeti Intézet, intézetigazgató, 2008–
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, egyetemi docens, 2000–
Esztétikai tanszék, egyetemi adjunktus, 1990–1999
Esztétikai tanszék, tudományos munkatárs, tanársegéd, 1977–1989
Magyar Táncművészeti Főiskola, főiskolai docens, 1985-2003
az Ikon Kiadó igazgatója, 1990-1997
az index.hu kulturális rovatának vezetője, 2000-2002
a www.mindentudas.hu főszerkesztője, 2002-

Tudományos fokozatok, címek
habilitált doktor, ELTE, Budapest, 2005
Ph. D. fokozat filozófiai tudományok, 1996
bölcsészdoktor, 1988

Tudományos tagságok
Magyar Filozófiai Társaság
Magyar Ösztöndíj Bizottság Művészeti Szakmai Kollégiuma
Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete (folyamatban)
Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége, AICA (folyamatban)

Fontosabb publikációk

Kötetek
Az értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanulmányok, Kijárat Kiadó, Budapest, 2008., 384 o.
Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak / Contemporary Hungarian Artists Respond, Szépművészeti Múzeum – Kállai Ernő Alapítvány – Szasz, Budapest, 2006., 96 o.
A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika, szerk. és bev., Enigma – Szasz, Budapest, 2002., 174 o
A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok, Kijárat Kiadó, Budapest, 1999., 320 o.

Tanulmányok, elektronikus publikációk a magyar művészet köréből
El Kazovszkij kegyetlen testszínháza / El Kazovsky’s Cruel Theatre of the Body In: El Kazovszkij kegyetlen testszínháza, szerk. Uhl Gabriella, Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 33–59. o.
„Rembrandt és korunk” – ötven év után. Fülep Lajos 1956-os előadásától egy kortárs magyar kiállításig In: Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak (Contemporary Hungarian Artists Respond, szerk. Rényi András, Szépművészeti Múzeum – Kállai Ernő Művészeti Alapítvány – Szasz, Budapest, 2006, 12-35. o., angolul; Részleteit közli a Balkon, 2006/9. 12-16. o.
Befejezett jelen In: Kor-képek, 1938-1945. szerk. Vince Mátyás, MTI, Budapest, 2005, 18–23.
Történetnélküliség és sorstalanság. A Terror Háza és a Páva utcai emlékközpont holokauszt- kiállításairól [Rényi Ágnessel], Élet és Irodalom, XLIX. évf. 2. sz., 2005. január 14., 10–12.o.
A retorika terrorja. A Terror Háza mint esztétikai probléma, Élet és irodalom, 2003. július 8., 15-17. o.
A légből kapott monumentum, Mozgó Világ, 2000/2, 99–113. o.
In memoriam Bódy Gábor. Egy videomű anatómiája, ABCD Multimédia Magazin, 1995/4. sz.
Parcel 301 – a multimedia analysis of the monument of the martyrs of the 1956 upraising in the lot 301, CD-ROM for the Hungarian Pavilion of the XLVI Venice Biennale, 1995.
A dekonstruált kegyelet. Jovánovics 1956-os emlék/műve és a posztmodern szobrászat, Holmi, 1995. 10.sz. 1405–1431. o.
„Vihar előtt”. A történeti festészet mint a sztálinizmus képzőművészetének magyar paradigmája In: Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter, Turai Hedvig, Corvina, Budapest, 1992., 34–44.o.
From ’Exact Science’ to Criticism: Changes of Paradigms in 20th Century Art History In: Le Grandi correnti dell’estetica novecentesca, Guerini Studio, Roma-Siena, 1991. pp. 320–327
A mítosz képétől a kép mítoszáig. Kísérlet egy Kondor-rézkarc képhermeneutikai értelmezésére, Művészettörténeti Értesítő, 1988/1–2, 1–16. o.

Honlapja: www.renyiandras.hu